Chuyên mục
Tất cả

MƯA ĐÊM
Tác giả: Thu Thảo

Mưa lặng thầm rơi ngập cõi lòng
Mưa còn phủ lối chảy vào trong
Mưa đùa giỡn với cơn sầu não
Mưa thích trêu hay cuộc chạy vòng
Mưa đoạ đày ta bằng nỗi nhớ
Mưa ghìm chặt trí tủi chờ mong
Mưa đừng rớt nữa đầy tim nhỏ
Mưa lặng thầm rơi ngập cõi lòng.